Giá cho thuê trống biểu diễn là bao nhiêu?

Bạn là một người chơi trống? Bạn sắp tham gia một buổi biểu diễn cùng với trống? Bộ trống hiện tại bạn đang sử dụng không đáp ứng được các yêu cầu đặt ra của một buổi biểu diễn? Giải pháp nào cho bạn lúc này? Một lựa chọn tốt nhất cho bạn lúc này […]