Việt Thương Fair 2019

Đàn guitar Takakine Nhật Bản D1D NS giá khuyến mãi còn 3.5 tr tại Việt Thương

Đàn guitar Takakine Nhật Bản D1D NS giá khuyến mãi còn 3.5 tr tại Việt Thương Guitar Takamine D Series là dòng nhạc cụ bộ dây do tập đoàn guitar Takamine Nhật Bản đặc biệt phát triển riêng cho người dùng thuộc khu vực các nước Châu Á (Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, […]