Hợp âm và Sheet nhạc Nhớ thành đô

Hợp âm và Sheet nhạc Nhớ thành đô 1.Tôi xa đô [Am] thành một [E] đêm trăng mông [Am] mênh Tuy ra đi [F] rồi mà vẫn nhớ vẫn [Dm] thương hình bóng [E] ấy Người em [Dm] thơ đang từng giờ đợi [Am] chờ. 2. Tiếng hát những [Am] chiều thành câu thơ thương [Dm] yêu [G] Bao nhiêu con [C] đường nằm [G] thức giấc giữa đêm [Am] khuya Vì tiếng [G] nói của con [F] tim đi tìm mộng cuộc [Am] đời. ĐK: Thành [F] đô! [C] còn [Dm] mãi nhớ […]