Tag Archives: ngày hạ chí 2019

Ngày đông chí là gì? Ngày hạ chí là gì? Ngày nào ban đêm dài nhất trong năm?

Hôm nay là ngày 21/12, được xem là ngày đông chí của năm 2018. Vậy ngày đông chí là gì? Ngày hạ chí là gì? Ngày nào dài nhất trong năm? Việc lý giải ngày đông chí là gì, ngày hạ chí là gì, ngày nào dài nhất trong năm sẽ giải thích được vì […]