Hợp âm Quảng Bình tôi yêu – Ngọc Sơn (trẻ)

Hợp âm Quảng Bình tôi yêu – Ngọc Sơn (trẻ) Chia sẻ với các bạn Hợp âm Quảng Bình tôi yêu – Ngọc Sơn (trẻ). Sáng tác của Ngọc Sơn (trẻ) thể loại Nhạc Quê hương giai Điệu Chưa chọn 1. Dù ở nơi [C] đâu tôi vẫn [F] nhớ Nhớ [C] về Quảng Bình yêu dấu Nhớ núi Trường [Dm] Sơn nhớ […]